Jakost a certifikace jakosti


Zavádění systému jakosti ve společnosti bylo zahájeno rozhodnutím na poradě vedení společnosti v prosinci 2000, kde bylo rozhodnuto o zavedení systému jakosti jak na útvaru lisovny plastů, tak i nástrojárny v souladu s ustanovením normy ČSN EN ISO 9002.

Společnost byla certifikována dle ČSN EN ISO 9002 Českým svářečským ústavem dne 30. 4. 2002. Dne 14. 5. 2003 proběhl ve společnosti dozorový audit, jehož závěrem je konstatováno, že zavedený systém jakosti vyhovuje požadavkům normy ČSN EN ISO 9002.

Po absolvování dozorového auditu začala probíhat ve společnosti příprava na transformaci na normu ČSN EN ISO řady 9001:2001. Od října 2003 probíhala ve společnosti transformace na normu ČSN EN 9001:2001. Samotná certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2001 proběhla 25.-26. 2. 2004.

Společnost byla certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2009 v roce 2011, kontrolní audit proběhl v 06/2012.

Certifikát systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009.